Til alle Bolig - Ejendoms Foreninger
Selskaber/Administrationer

Dansk totalvagt er et telefonvagt firma,til brug for håndværkerudkald udenfor
normal arbejdstid.Siden vor opstart i 1984,betjener vi idag mange tusinde lejemål.
Vor medarbejdere der alle er håndværkeruddannede,sorterer alle indgåede opkald,
efter en forholdsordre udarbejdet i samråd med ejendomskontorets ledelse.
I denne fremgår bla hvilke sorteringsrammer for udkald der ønskes foretaget.
Vi tilkalder herefter de af ejendommens normalt benyttede håndværkere,eller
andre hvis det ønskes.For alle udkald udfærdiges en vagtrapport,som er ejendoms
kontoret i hænde,førstkommende hverdags morgen.

Prisen for denne ydelse er et fast beløb pr lejemål pr kvt. uanset arbejdsomfangets
størrelse.
Da vi er et specielfirma udelukkende til brug for ovenstående arbejde,kan vi flexibelt
tilpasse os den enkelte ejendoms interesser og ønsker om betjening.Vi har tid til at
tale med beboerne og analysere problemerne,vi undgår således mange unødvendige
og dyre udkald.

Såfremt de måtte ønske at høre nærmere herom kan vi kontaktes:
Faxnr: 56577779 Eller Mail